Цивільний захист, охорона праці

Одним із найважливіших завдань навчального закладу – навчити дитину свідомо ставитися до свого здоров’я та життя, прищепити їй навички здорового способу життя та безпечної поведінки, сформувати усвідомлення  необхідності дотриматися належної поведінки під час навчально-виховного процесу, дотримання вимог техніки безпеки при вивченні  і виконанні нових прийомів та проведення заходів поза навчальним закладом і у побуті.

Законодавство України про охорону праці являє собою систему взаємопов’язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної політики щодо правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Воно складається з Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

З метою реалізації вимог чинного законодавства України щодо забезпечення охорони життя і здоров’я учасників  навчально-виховного  процесу створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, належних умов для формування у працівників та учнів  свідомого ставлення до особистої безпеки організація роботи з охорони праці здійснюється відповідно до діючого на підприємстві Положення про систему управління охороною праці. Система управління охороною праці на підприємстві функціонує відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці».

У Рівненському професійному ліцеї згідно із Законом України «Про охорону праці», Типовим положенням про службу охорони праці функціонує служба охорони праці.

Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.  З метою забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій керівником ліцею вживаються заходи щодо приведення у належний стан приміщень, які згідно з Кодексом цивільного захисту України можуть використовуватись як захисні споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ

БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ ТА СВОЄ ЖИТТЯ

Посилання