Матеріально-технічне забезпечення

       У Рівненському професійному ліцеї створені належні умови для успішного оволодіння професією, проживання та відпочинку учнів. Для забезпечення навчально-виробничого процесу створена належна матеріально-технічна база, до складу якої входять навчальний та громадсько-побутовий корпуси, де розміщені навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні, спортивна зала, гуртожиток. Загальна площа приміщень комплексу складає 7251,8 кв.м., навчальних – 3515,3 кв.м.

      У навчальних кабінетах учні забезпечені навчальними посібниками, підручниками, літературою професійного спрямування, наочністю. В навчальному процесі всіх професій, за якими здійснюється підготовка в ліцеї, використовується п’ять комп’ютерних класів, загальне число одиниць комп’ютерної техніки, яка використовується в навчальному процесі становить 135. Навчально-виробничі майстерні укомплектовані сучасним устаткуванням, інструментами, матеріалами.

     Навчальні приміщення за кількістю, оснащенням, комплексно-методичним забезпеченням відповідають вимогам навчальних планів, програм та Державних стандартів професійно-технічної освіти.

      Розвиток навчально-матеріальної бази Рівненського професійного ліцею здійснюється у відповідності до «Програми розвитку Рівненського професійного ліцею на 2021-2022 роки», з урахуванням вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти з професій за якими здійснюється підготовка в навчальному закладі, розвитком сучасного виробництва та ринку праці.

НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ ТА МАЙСТЕРНІ