Питання та відповіді

Які документи потрібно для вступу?

Вступники подають особисто заяву про вступ до Рівненського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал);
  • медичну довідку за формою 0-86У;
  • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності)

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спецільний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визначення їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

Коли розпочинається прийом документів?

Прийом документiв на навчання до Рiвненського професiйного лiцею проводиться з 0l червня  2022року.