Учнівське самоврядування

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ РІВНЕНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

Учнівське самоврядування — невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав та інтересів учнів, їхню участь в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом.

Функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному розвитку особистості, формуванню навичок майбутнього організатора, керівника.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або учнівська конференція. Виконавчий орган ( рада старост,) є підзвітним загальним зборам. Учнівські збори відбуваються при потребі.

Органи учнівського самоврядування (за чинним законодавством): проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи; виконують інші функції.

Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий характер.

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, статутом навчального закладу.

Метою Ради учнівського самоврядування є:

 • Активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні ліцею, участь молоді в прийнятті рішень.
 • Захист прав та інтересів учнів на різних рівнях.
 • Всебічна реалізація учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.
 • Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень.
 • Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.

Основними завданнями учнівського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, виховній та творчій діяльності студентів;
 • сприяння діяльності учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва з учнями інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння проведенню серед учнів соціологічних досліджень.

Нормативно-правова база

 • Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність учнівського самоврядування:
 • Конституція України (від 28.06.1996 N 254к/96вр);
 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (зі змінами);
 • Декларація прав дитини;
 • Європейська хартія місцевого самоврядування;
 • Європейська хартія про участь молоді в муніципальному та регіональному житті;
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закон України «Про освіту» (від 04.06.1991.N1144-XII);
 • Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 N2402-ІІІ);
 • Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (від 01.12.1998 N 281-XIV);
 • Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій» (від 06.10.99 р. N 1284/99);
 • Державна цільова соціальна програма «Молодь України» (постанова КМУ від 28.01.2009 N 41).